PRZED KONSULTACJĄ

Przed konsultacją napisz do mnie krótką wiadomość (2-4 zdania) na adres e-mail (cegielkizdrowia.kontakt@gmail.com) lub przez zakładkę kontakt na stronie. W mailu opisz w czym przede wszystkim mogłabym Tobie pomóc (schorzenia, diagnozy, krótki opis samopoczucia). To pomoże mi dobrać dodatkowe badania laboratoryjne i diagnostyczne, względem tych, które znajdują się w Formularzu zgłoszeniowym.

Po otrzymaniu ode mnie listy badań dodatkowych, uzupełnij krótki Formularz zgłoszeniowy oraz plik Menu i aktywność fizyczna. Pobierz też plik Higiena badań laboratoryjnych aby dobrze przygotować się do badania. Jeśli konieczne okaże się przeprowadzenie dodatkowych badań (np. hormonalnych, immunologicznych), poinformuję Cię o przygotowaniu się do nich, przesyłając indywidualnie dobrane pliki na Twój adres mailowy.

KONSULTACJA

PIERWSZA KONSULTACJA

Pierwszą konsultację można zarezerwować z wyprzedzeniem w mailu zgłoszeniowym, mając w pamięci, że wypełnione formularze i badania laboratoryjne potrzebuję dostać najpóźniej 24 h przed umówionym spotkaniem. Można się też zgłosić już po wypełnieniu formularzy. Czas oczekiwania na pierwszą konsultację jest zmienny i zależy od wolnych terminów.

Konsultacja trwa 2 godziny (+/- 15 minut). Spotkanie ma postać rozmowy, w której zadaję bardzo liczne pytania, choć równie chętnie odpowiadam na Twoje pytania. Analizuję także badania laboratoryjne i łącząc wszystkie zebrane dane w jedną całość, przedstawiam ramowy kierunek postępowania. Do spotkania przygotowuję się dodatkowo analizując przesłane badania laboratoryjne, jadłospis i krótki formularz zgłoszeniowy, tak aby nie tracić cennego czasu bezpośredniego spotkania.

Koszt – 330 zł


WYDANIE ZALECEŃ

Po konsultacji potrzebuję około 7 dni roboczych na rozpisanie szczegółowych zaleceń.
Bardzo ważne jest dla mnie uwzględnienie wszystkich aspektów zdrowotnych, ewentualnych interakcji pomiędzy stosowanymi lekami a zalecanymi ziołami czy żywnością. Istotne są też kwestie dotyczące sytuacji życiowej Pacjenta, dobrostanu psychicznego i inne.


Zalecenia główne obejmują około 15-20 stron indywidualnego opracowania, w tym:

  • opis sytuacji Pacjenta – jego wyników badań, a także ich analiza w odniesieniu do objawów klinicznych i samopoczucia. Ta część jest szczególnie istotna, ponieważ to ona stanowi nasz punkt odniesienia do dalszej pracy, a także jest swoistą odpowiedzią na pytanie DLACZEGO wprowadzenie zmian jest tak istotne
  • najważniejsze zasady, które konkretna osoba potrzebuje wprowadzić aby wyjść z obecnej sytuacji w kierunku zdrowia.
  • „Sygnalizacja” – czyli podział produktów na zielone, żółte i czerwone, na podstawie których Pacjent sam może komponować posiłki według jasno ustalonych założeń.
  • BARDZO duża porcja edukacji żywieniowej i stylu życia, również dobrana indywidualnie, z wyraźnym podkreśleniem tych kwestii, które są szczególnie istotne w konkretnej sytuacji.
  • Plan zakupów i plan komponowania przykładowych posiłków według podanych w zaleceniach zasad.

Kolejna część zaleceń to PRZYKŁADOWE PRZEPISY z podziałem na kolejne posiłki w ciągu dnia, tak aby Pacjent, który otrzymuje zalecenia mógł od razu je wdrażać. W przepisach uwzględniam także przykłady zdrowych deserów. To jest około 15-20 stron dedykowanych przepisów.


NAJWAŻNIEJSZĄ CZĘŚCIĄ ZALECEŃ jest oddzielny plik z rozpisaną SUPLEMENTACJĄ, TERAPIAMI NATURALNYMI, obejmującymi jedynie substancje pochodzenia naturalnego. Ta część obejmuje 3-4 strony i jest przeze mnie dokładnie omawiana w czasie godzinnego spotkania, które stanowi integralną część wydawania zaleceń.

Bardzo zależy mi na tym aby nie pozostawiać Ciebie z ogromem wiedzy, a móc towarzyszyć Ci w tym pierwszym najważniejszym kroku w drodze po pełne zdrowie, stąd godzinne spotkanie w czasie wydawania zaleceń. Na to spotkanie możecie również przygotować SWOJE PYTANIA do mnie.

Koszt całych zaleceń, godzinnego spotkania oraz opieki mailowej – 420 złKOLEJNE SPOTKANIA

Z racji tego, że najczęściej moimi Pacjentkami/tami są osoby przewlekle chore, borykające się z trudnościami zdrowotnymi, konieczne są w odstępie jednego, trzech lub sześciu miesięcy, spotkania kontrolne. Długość okresu pomiędzy spotkaniami zależy od stanu zdrowia Pacjenta.

Każda kolejna konsultacja obejmuje godzinną rozmowę, w której analizuję badania laboratoryjne (nie jest konieczne powtarzanie wszystkich badań, jedynie wcześniej wyznaczonych) oraz samopoczucie i ogólny stan zdrowia.

Koszt – 200 zł


AKTUALIZACJA ZALECEŃ

Po wizycie kontrolnej, jeśli to konieczne, robię krótką aktualizację zaleceń, która obejmuje opis postępów leczenia, a także stanowi podsumowanie procesu zdrowienia. Koszt takiej aktualizacji to 250 zł.

Jeśli konieczne jest dodatkowe wsparcie np. w postaci półgodzinnej rozmowy w regularnych odstępach czasu – istnieje taka możliwość. Koszt takiego spotkania wspierająco – podtrzymującego to 100 zł.


GŁÓWNY CEL WSPÓŁPRACY

Moim głównym celem jest sprawienie aby Pacjent stał się aktywnym, świadomym uczestnikiem procesu zdrowienia. To właśnie dlatego poświęcam tak dużo czasu na analizę indywidualnej sytuacji Pacjenta, opisując wyniki badań, wykazując połączenia przyczynowo – skutkowe, których zrozumienie jest konieczne aby podjąć się całego procesu w sposób świadomy. Jedną z istotniejszych kwestii jest dla mnie odpowiedź na pytanie DLACZEGO Pacjent znalazł się w tym konkretnym miejscu, ponieważ głęboko wierzę, że ta wiedza stanowi dla Pacjenta podstawę do dalszych działań.


Jeśli czujesz, że chcesz i potrzebujesz wyruszyć w drogę po pełne zdrowie, zapraszam Cię do kontaktu!


Po umówieniu terminu wizyty, proszę o wpłatę dzień przed wizytą na konto: 12 1050 1025 1000 0097 3702 8168